Passet ska vara giltigt minst 6 månader efter hemkomst, dessa regler gäller för de flesta länder både i och utanför Europa.